Hành Hương Đất Thánh Israel – 8 Ngày 7 Đêm Nazareth – Bethlehem – Jerusalem

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Chủ Đề: Tâm Linh
Loại Hình Du Lịch: Hành Hương
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
Liên hệ