Du Lịch Trung Quốc: Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
Liên hệ