Du Lịch Dubai: Thành Phố Trên Mây

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
14.050.000
Đặt ngay