13 Ngày 12 Đêm Hành Hương Tĩnh Tâm Châu Âu: Roma – Assisi – Vatican – Roma – Lisbon – Fatima – Valladolid – Lộ Đức – Paris – Lisieux

Thời gian: 13 Ngày 12 Đêm
Chủ Đề: Tâm Linh
Loại Hình Du Lịch: Hành Hương
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
Liên hệ