Phnom Penh – “Hòn Ngọc Châu Á” Thập Niên 1920

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
4.700.000
Đặt ngay