Nha Trang – Du Ngoạn Đảo – Chùa Long Sơn – Nhà Yến – Tháp Bà Ponagar – Suối Khoáng Tháp Bà – Kdl Yangbay

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
2.840.000
Đặt ngay