Khám Phá Thiên Đường Mua Sắm Hong Kong

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
6.900.000
Đặt ngay