Khám Phá Nét Đặc Biệt Ở Penang

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
25.370.000
Đặt ngay