Hong Kong – Thiên Đường Giải Trí Disneyland

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
9.300.000
Đặt ngay