Hành Trình Ẩm Thực Penang

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa, Ẩm Thực
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
8.890.000
Đặt ngay