Hà Nội – Viếng Mộ Bác Giáp – Bãi Đá Nhảy – Động Thiên Đường – Hang Tối – Ngã Ba Đồng Lộc – Quê Bác – Hà Nội

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa, Lịch Sử
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
6.030.000
Đặt ngay