Du Lịch Malaysia – Đất Nước Của Những Lễ Hội

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
9.100.000
Đặt ngay