Đặt Chân Đến Phnom Penh – “Paris Của Phương Đông”

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
8.000.000
Đặt ngay