Penang – Nơi Nghệ Thuật Đường Phố Thăng Hoa

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
10.800.000
Đặt ngay