Hành Trình Qua 5 Nước Đông Âu: Áo – Hungary – Slovakia – Tiệp Khắc – Ba Lan

Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá, Văn Hóa
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
Liên hệ