Hành Hương Tĩnh Tâm Châu Âu 12 Ngày 11 Đêm: Paris – Lisieux – Lộ Đức – Valladolid – Fatima – Lisbon – Roma – Assisi – Vatican

Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Chủ Đề: Tâm Linh
Loại Hình Du Lịch: Hành Hương
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
Liên hệ