Hành Hương Nhà Thờ Đá Phát Diệm – Bùi Chu

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Chủ Đề: Tâm Linh
Loại Hình Du Lịch: Hành Hương
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
Liên hệ