Hà Nội – Tây Yên Tử – Chùa Vĩnh Nghiêm – Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng – Hà Nội

Thời gian: Full Day
Chủ Đề: Tâm Linh
Loại Hình Du Lịch: Hành Hương
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
620.000
Đặt ngay