Hà Nội – Chùa Tam Chúc – Chùa Bà Đanh – Đền Trúc – Ngũ Động Sơn – Chùa Long Sơn – Hà Nội

Thời gian: Full Day
Chủ Đề: Tâm Linh
Loại Hình Du Lịch: Hành Hương
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
625.000
Đặt ngay