Hà Nội – Chùa Cao Linh – Bạch Đằng Giang – Đền Bà Đế – Chùa Hang – Hà Nội

Thời gian: Full Day
Chủ Đề: Tâm Linh
Loại Hình Du Lịch: Hành Hương
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
720.000
Đặt ngay