Chương Trình Du Lịch Hong Kong – Đại Nhĩ Sơn

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Chủ Đề: Khám Phá
Loại Hình Du Lịch: Thông Thường
Kiểu Tour: Tour Riêng, Tour Ghép
9.600.000
Đặt ngay